Nedgravning af omfangsdræn

Nemt, hurtigt og gratis

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nedgravning af omfangsdræn

Nedgravning af omfangsdræn en effektiv måde at beskytte din bygning mod vandskader og fugtproblemer. Det er et effektivt vanddræn der sørger for at holde fugten væk fra din kælder og ejendom generelt.

Omfangsdræn er et drænsystem, der er designet til at lede vand væk fra fundamentet af en bygning for at forhindre opstigning af grundvand og oversvømmelse. I denne artikel bliver klogere på hvordan du installerer omfangsdræn.

Har du brug for hjælp til opgaven, kan du nemt hente 3 tilbud fra firmaer i dit lokalområde. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

nedgravning af drænrør til omfangsdræn

Hvad er omfangsdræn?

Omfangsdræn er et system af rør, der er gravet ned omkring fundamentet på en bygning. Disse nedgravede drænrør er typisk omgivet af dræningsgrus eller filtreringsmateriale og er designet til at opsamle og lede overfladevand væk fra bygningens fundament. Ved at lede vandet væk kan omfangsdrænet forhindre fugt i at trænge ind i kældre eller krybekældre og forhindre skader forårsaget af oversvømmelse eller grundvandstryk.

 

Hvor meget af arbejdet kan du selv lave?

Når du skal have nedgravet drænrør, er det nødvendigt at hyre en autoriseret kloakmester til at tilslutte drænet til kloakken. Kloakmesteren skal ligeledes indover arbejdet med de brønde, der er nødvendige for afledning af vandet.

Du kan dog sagtens selv stå for selve gravearbejdet. Men vær bevidst om at det kræver viden om bygningskonstruktion og jordbundsforhold. Dertil skal du være obs på at hvis du selv anlægger omfangsdræn på grunden, er det ikke sikkert, forsikringen dækker skader.

Sparetip

Sparetip: Få den bedste pris på nedgravning af omfangsdræn

Vi anbefaler altid vores læsere at indhente mindst 3 tilbud på opgaven. Der kan være rigtigt mange penge at spare og du vil kunne finde den rette mand til opgaven. På 3byggetilbud.dk kan du hente 3 uforpligtende tilbud. Takker du ja til et af disse tilbud, har 3byggetilbud din ryg med en gratis enterprisegaranti på 35.000,-

Er nedgravning af omfangsdræn overhovedet nødvendigt?

Måske ønsker du nedgravning af omfangsdræn fordi du allerede har konstateret fugtskader i kælderen, på ydermuren eller fundamentet. Her er det vigtigt først at faststille, hvorfor skaden er opstået.

Hvis skaden er lokal og opstået pludseligt, kan det skyldes brud på eksisterende rør. Dette løses ved reparation af skaden.

Er problemerne opstået midlertidigt på grund af megen regn, så er det heller ikke sikkert at nedgravning af drænrør er den rigtige løsning.

Er fugtproblemerne derimod vedvarende, så vil omfangsdræn i mange tilfælde være den helt rigtige løsning.

Er du i tvivl så tal med din fagperson om årsagen og løsningen på fugtproblemerne. På 3byggetilbud.dk kan du få hjælp til at finde den håndværker, der kan hjælpe dig med at stille en diagnose og få løst problemet. Også selvom det viser sig at nedgravning af drænrør ikke er løsningen.

 

Hvorfor er nedgravning af omfangsdræn vigtigt ved vedvarende fugtproblemer?

 

Nedgravning af omfangsdræn er afgørende af flere grunde:

Beskyttelse mod fugtskader

Stående vand omkring fundamentet af en bygning kan føre til fugtskader såsom skimmelvækst, råd og strukturelle problemer. Omfangsdræn hjælper med at holde området omkring fundamentet tørt og forhindrer disse problemer.

Forebyggelse af oversvømmelse

Især i områder med store mængder nedbør eller dårligt drænede jordtyper, kan omfangsdræn hjælpe med at forhindre oversvømmelse af kældre eller krybekældre ved at lede vandet væk fra bygningens fundament.

Forlængelse af bygningens levetid

Ved at beskytte fundamentet mod fugtskader og oversvømmelse kan nedgravning af omfangsdræn forlænge levetiden for en bygning og reducere behovet for dyre reparationer i fremtiden.

Nedgravning af omfangsdræn omkring hus pris

Sådan bestiller du tilbud på nedgravning af omfangsdræn

Vi anbefaler 3byggetilbud hvor du nemt, gratis og uforpligtende kan bestille tilbud hos kloakmestre i dit område. På den måde er det nemt for dig at finde det rette firma til opgaven og den bedste pris.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

  • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
  • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
  • Du kan spare mange penge og finde den bedste kandidat til jobbet
  • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Sådan udføres nedgravning af omfangsdræn

 

Sørg for at du kender jordforholdene

Før du begynder arbejdet, er det vigtigt at vurdere, hvor det er nødvendigt at benytte omfangsdræn samt at undersøge jordforholdene omkring fundamentet. Her bør du undersøge eksisterende dræningsforhold, jordtype og terrænfald.

Udeluk andre årsager til fugtproblemerne

Som tidligere nævnt er det vigtigt at have styr på årsagen til fugtproblemerne, før du igangsætter gravearbejdet. Det kan skyldes brud på rør, overfyldt kloak, underdimensioneret faskine og alt muligt andet. Få evt. en kloakmester til at kigge på problemet inden du igangsætter arbejdet.

Gravearbejde

Denne del kan du som sagt selv stå for. Eller du kan bede din kloakmester om at inkludere dette i tilbudet.

Når du ved, hvor omfangsdrænet skal placeres, graves en rende langs bygningens fundament. Renden bør være tilstrækkeligt dyb til at rumme drænrørene og tilstrækkelig bred til at tillade korrekt installation og vedligeholdelse. Spørg din fagmand til råds hvis du er i tvivl.

Nedlægning af drænrør

Når renden er gravet, skal drænrørene ilægges og dræningsgrus som her eller filtreringsmateriale påfyldes. Det er vigtigt at sikre korrekt hældning væk fra bygningens fundament for at sikre, at vandet effektivt ledes væk.

Genetablering af området

Når drænrørene og drænmaterialet er på plads, skal renden fyldes op med jord. Dette skal komprimeres for at sikre stabilitet og korrekt dræning. Herefter kan du genetablere overfladen som den var før opgaven blev påbegyndt.