Nedgravning af faskine

Nemt, hurtigt og gratis

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nedgravning af faskine

Søger du hjælp og gode råd til nedgravning af en faskine? Så læs med her, hvor du får gåde råd med på vejen samt en fornemmelse af prisen på projektet.

Har du brug for hjælp til gravearbejdet eller hele projektet, kan du nemt hente 3 tilbud fra firmaer i dit lokalområde. Det er gratis og uforpligtende og tager få minutter.

Hvad er en faskine?

En faskine er en form for kasse der graves ned i jorden og fungerer som et underjordisk reservoir for overskydende vand. Det er typisk regnvand fra tage eller overfladevand fra områder med fast belægning så som terrasser, gårdhaver eller indkørsler, der med fordel kan ledes ned i en nedgravet faskine. Regnvandet opsamles således i faskinen når der er spidsbelastning, og siver herfra stille og roligt ned i undergrunden.

En faskine er en super løsning til at undgå at overbelaste kloaksystemet, da regnvandet på den måde ledes udenom kloaksystemet og direkte ned i jorden.

Nedgravning af faskine

Hvad er de store fordele ved at få nedgravet en faskine?

Der kan være en del penge at spare ved at få gravet en faskine ned til opsamling af regnvand. For det første er det en forholdsvist prisbillig løsning til afledning af regnvand – især hvis den skal bruges et sted hvor tilslutning til kloak er besværligt og dyrt.

Dertil er det en miljørigtig løsning, der aflaster kloaksystemet og kan give en effektiv afledning af overskudsvand – så du ikke kommer til at døje med oversvømmelse hvor du ikke ønsker det.

En faskine kan i mange tilfælde løse problemer med underdimensionerede kloaksystemer, og det kan være en billig løsning hvis du er blevet pålagt separatkloakering af kommunen.

Kan man selv nedgrave en faskine?

Du kan godt selv stå for arbejdet med at nedgrave en faskine. Men det er et krav at en autoriseret kloakmester skal tilslutte faskinen. Derfor er det en virkeligt god idé at rådføre dig med en kloakmester fra starten af projektet, så du sikrer at det bliver gjort korrekt. Der er en hel del krav der skal opfyldes for at projektet kan godkendes.

 

I hvilke tilfælde kan faskiner med fordel etableres?

  • Ved afledning af regnvand fra en ny tilbygning
  • Hvis du bygger nyt i et område, hvor det er dyrt at koble afledning af regnvand til kloaksystemet
  • Hvis du ofte oplever oversvømmelse på terrassen eller omkring huset
  • Hvis du har en grund eller græsplæne der ofte er oversvømmet og du ønsker løsninger til dræning af grunden
  • Hvis du er pålagt separatkloakering
Sparetip

Sparetip: Få den bedste pris på nedgravning af en faskine

Vi anbefaler altid vores læsere at indhente mindst 3 tilbud på opgaven. Du kan potentielt spare rigtigt mange penge ved at have nogle tilbud at vælge mellem. På 3byggetilbud.dk kan du hente 3 uforpligtende tilbud. Takker du ja til et af disse tilbud, har 3byggetilbud din ryg med en gratis enterprisegaranti på 35.000,-

Hvad er prisen på nedgravning af en faskine?

Det kommer an på flere forhold, herunder hvor stor faskinen skal være, hvor den skal monteres, hvordan er adgangsforhold og jordforhold og er der specielle omstændigheder omkring etableringen. Det har selvfølgeligt også betydning om du selv vil forestå noget af arbejdet – f.eks. gravearbejdet. Prisen kan derfor ligge alt imellem 4.000 kr og 37.000. Forhør dig hos din kloakmester om der er mulighed for refusion af noget af prisen i netop din kommune.

 

Hvilke regler skal man være obs på?

Du skal have en tilladelse fra kommunen for at kunne påbegynde projektet. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune. Det er f.eks. regler omkring placering af faskinen, korrekt tilslutning og montering, men det kan også have betydning hvilken type overflade at vandet skal afledes fra. Ikke alle kommuner tillader f.eks. afledning fra tage med forskellig metalbelægning. Her bør du spørge din kloakmester til råds om regler i din kommune. Ansøgning kan ske fra borger.dk

 

Hvornår kan man ikke få tilladelse til nedgravning af en faskine?

Der er visse steder, hvor etablering af en faskine til regnvand ikke er hensigtsmæssig eller tilladt på grund af forskellige faktorer. Her er nogle eksempler:

Forurenede områder

Hvis jorden eller grundvandet er forurenet med kemikalier eller andre skadelige stoffer, kan opsamling og infiltration af regnvand føre til spredning af forurening og forværring af miljøproblemer.

Steder med dårlig dræning

Hvis jorden har dårlig dræningsevne eller er udsat for oversvømmelser, kan der muligvis ikke opnås tilladels til en faskine. Det gælder i nogle tilfælde også lavtliggende områder.

Beskyttede områder

I visse beskyttede naturområder eller vådområder kan der være restriktioner eller tilladelser krævet for at etablere faskiner, for at sikre beskyttelsen af ​​vildtlevende dyr og økosystemer.

Tæt på vandboringer

Hvis der er vandboringer i nærheden, kan nedsivning af regnvand i faskiner potentielt forurene grundvandet og udgøre en risiko for drikkevandskvaliteten.

Spørg din kloakmester til råds eller ring til teknisk forvaltning i din kommune for yderligere oplysninger.

Sådan bestiller du tilbud på etablering af en faskine

Vi anbefaler 3byggetilbud hvor du nemt, gratis og uforpligtende kan bestille tilbud hos kloakmestre i dit område. På den måde er det nemt for dig at finde det rette firma til opgaven og den bedste pris.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

  • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
  • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
  • Du kan spare mange penge og finde den bedste kandidat til jobbet
  • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Overlad større dræningsopgaver til fagpersoner

Er der tale om større dræningsarbejde, bør du altid konsultere en fagperson. Det er ikke en enkel sag at få etableret et velfungerende dræn, og det kræver indsigt i krav til anlægget for at opnå godkendelse.

Ikke egnet til spildevand

Faskiner er ikke egnede til spildevand. Her skal der en tankløsning til. Her kan du læse mere om en samletank eller et nedsivningsanlæg.

Derfor er nedgravning af faskiner er en god investering

 

Effektiv vandafledning

Nedgravning af faskiner er en effektiv metode til at lede overfladevand væk fra bygninger, terræn og hårde overflader som terrasser og indkørsler. Dette reducerer risikoen for oversvømmelser og skader på ejendommen under kraftige regnskyl.

Kompakt løsning på udfordringer med vand

Nedgravning af faskiner kræver minimal plads på ejendommen og kan installeres de fleste steder. Dette gør dem velegnede til ejendomme, hvor pladsen kan være en begrænsende faktor.

Langsigtet Løsning

Faskiner er konstrueret af holdbare materialer som plast eller beton, hvilket giver lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Når de er korrekt installeret og vedligeholdt, kan faskiner holde i årtier.

Kan tilpasses dit specifikke behov

Nedgravning af faskiner kan tilpasses så de passer til specifikke behov og krav på ejendommen. Der findes forskellige størrelser og kapaciteter af faskiner, der kan tilpasses den forventede mængde af overfladevand og den tilgængelige plads.

Miljøvenlig løsning

Ved at reducere belastningen på det offentlige kloaksystem og beskytte vandmiljøet bidrager nedgravning af faskiner til en mere bæredygtig vandhåndtering. Dette er en vigtig del af miljømæssig ansvarlighed og bevaring af naturressourcer.

 

Få hjælp til gravearbejdet - få tilbud her