Hvad er prisen på et nedsivningsanlæg?

Nemt, hurtigt og gratis

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra lokalområdet på et nedsivningsanlæg

Prisen på et nedsivningsanlæg er ofte mere overkommelig end andre kloakeringsløsninger. Søger du et firma der kan give en pris på et nedsivningsanlæg, så er du kommet til det rette sted.

På denne side er det nemt at hente 3 tilbud fra firmaer i dit lokalområde. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

Du kan læse mere om regler for etablering af anlægget og få et oveblik over prisniveauet inden du starter projektet. Siden indeholder reklamelinks.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Et nedsivningsanlæg bruges til afledning af spildevand fra husholdningen, og er en ofte brugt løsning i f.eks. sommerhuse og kolonihaver, hvor det ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, eller som midlertidig løsning indtil tilslutningen til offentlig kloak kan gennemføres.

Anlægget fungerer således at spildevandet fra huset ledes ud i en samletank eller bundfældningstank. Her skilles det faste fra det flydende, hvorefter spildevandet ledes over til selve nedsivningsanlægget. Dette sker som oftest med en pumpe fra bundfældningstanken/samletanken. Men det kan også ske fra en pumpe fra en separat pumpebrønd.

 

Hvad skal der til for at kunne etablere et nedsivningsanlæg?

Det er vigtigt at vide, at du kun kan anlægge et nedsivningsanlæg hvis jordforholdene og grundvandstanden tillader det.

For at anlægget skal fungere, så skal spildevandet kunne sive ned i jorden. Er der tale om lerholdig jord, kan dette være vanskeligt. Ideelt set bør jorden på grunden være sandholdig, da det giver bedre nedsivning.

Derudover bør anlægget ikke etableres, hvis du befinder dig i et område hvor grundvandet står højt. Kravet er at der skal være minimum 1 meter (men helst 2,5 meter) fra underkanten af nedsivningsrøret til højeste grundvandstand.

Derudover må anlægget kun etableret hvis der er mere end 300 meter til nærmeste drikkevandsboring og 150 meter til en markvandingsboring.

Hvis du mener din grund er egnet til nedsivning, er det vigtigt, at du kontakter en autoriseret kloakmester som skal lave nogle forundersøgelser af din grund. Grundvandet skal som udgangspunkt pejles i februar-april, hvor grundvandet ofte står højt.

Er du i tvivl, så spørg din kloakmester til råds.

 

Hvad er prisen på et nedsivningsanlæg?

Det er svært at give et præcist overslag på prisen på et nedsivningsanlæg, da priserne varierer meget, afhængigt af forholdene på grunden, valg af tank samt arbejdslønnen på den kloakmester, der skal udføre opgaven. Prisen vil ofte ligge på mellem 40-60.000 kr. Denne pris inkluderer installation, nedgravning og tilslutning af rør.

Der er især stor forskel på typen af tank og prisen herpå. Derfor er det en rigtig god idé at rådføre dig med din kloakmester om den tanktype, der passer bedst til din situation.

Det er en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige kloakmestre, da der kan være meget at spare fra tilbud til tilbud. Dertil er du sikret du finder den rette person til jobbet.

Du kan gratis og uforpligtende hente 3 tilbud på et nedsivningsanlæg via siden her.

Typiske etableringsudgifter til anlægget

Prisen på et nedsivningsanlæg til 5 personer vil ofte være i dette prisleje:

15-25.000 kr. til etablering af bundfældningstanken + rørarbejde

30-65.000 kr. til etablering af selve nedsivningsanlægget.

På siden 3byggetilbud.dk kan du nemt og uforpligtende hente 3 tilbud fra firmaer, der er klar til at byde ind på opgaven.

Sådan bestiller du tilbud på etablering af et nedsivningsanlæg

Vi anbefaler 3byggetilbud hvor du nemt, gratis og uforpligtende kan bestille tilbud hos kloakmestre i dit område. På den måde er det nemt for dig at finde det rette firma til opgaven og den bedste pris.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

  • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
  • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
  • Du kan spare mange penge og finde den bedste kandidat til jobbet
  • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Ansøgning og tilladelser af kommunen

Har kloakmesteren konstateret at din grund er egnet til et nedsivningsanlæg, kan selve planlægningen af projektet begynde. Din kloakmester vil hjælpe dig med at udfærdige en ansøgning til kommunen.

Det er vigtigt, at I får tilladelsen, inden arbejdet går i gang. Når tilladelsen er på plads, kan etablereingen af anlægget begynde. Husk at al installationsarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Vil du gøre prisen på dit nedsivningsanlæg billigere, kan du evt. selv stå for dele af gravearbejdet – aftal nærmere med din kloakmester.

Når projektet er færdigt, er det vigtigt at det bliver færdigmeldt hos kommunen. Det kan din kloakmester stå for, men det er vigtigt at du selv følger op på at det er gjort. Herefter opdateres dine oplysninger i BBR registret.

 

Hvordan vedligeholdes anlægget?

De faste dele af spildevandet vil ophobes i bundfældningstanken. Derfor skal denne tømmes en gang om året af en slamsuger. Udgifterne til dette beløber sig ofte til omkring 1000 kr. pr år. Derudover skal du sørge for at pumpen er funktionsdygtig. Det er også vigtigt at få inspiceret dit system med års mellemrum og få undersøgt, om alt er som det skal være og eventuelt få spulet siveslanger ved behov.

 

Hvor stort skal et nedsivningsanlæg være?

Det afhænger af, hvordan anlægget skal bruges og hvor mange personer der er i husholdningen. For helårsboliger bør etableres mindst 30 meter langt sivedræn pr. husstand, mens det for sommerhuse normalt vil være tilstrækkeligt med 20 meter sivedræn pr. husstand. Spørg din kloakmester til råds i forhold til dine specifikke forhold.

 

Andre former for nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg findes i flere former og fælles er at de bruges til at håndtere spildevand eller store mængder regnvand, så det ikke fører til oversvømmelser eller overbelastning af kloaksystemer. Der findes også andre mere utraditionelle formere for nedsivningsanlæg så som regnbede, beplantede filteranlæg, sandfilteranlæg og pileanlæg.

 

Mere information om nedsivningsanlæg

Ønsker du mere information omkring etablering af et nedsivningsanlæg, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

 

Hvor lang tid holder et nedsivningsanlæg?

Et nedsivningsanlæg skal typisk sløjfes efter 10-15 år. På dette tidspunkt er det nødvendigt at anlægget graves op og gruset, som sivestrengene ligger i, skal deponeres på en losseplads på grund af nedsivede kemikalier. Dette kan løbe op i en pris på over 40.000 kr.

Samletank fra firmaet WaterCare

samletank