Hvad er prisen på en samletank til kolonihaven?

Nemt, hurtigt og gratis

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en samletank til kolonihaven

Vil du vide mere om regler og priser i forbindelse med etablering af en samletank i kolonihaven? Så læs med her. 

På denne side bliver du klogere på processen og du kan nemt hente 3 tilbud fra firmaer i dit lokalområde på en samletank. Det er gratis og uforpligtende.
Siden indeholder reklamelinks.

Samletank til kolonihaver

En samletanke er en meget brugt løsning i kolonihaver uden adgang til et kloaksystem eller hvor rensning eller bortledning af ejendommens spildevand ikke er mulig.

Installation af en samletank vil normalt ikke tillades. Det er kun, hvis det ikke er praktisk eller økonomisk muligt at etablere andre løsninger til håndtering af spildevand at det tillades, hvilket jo ofte er kendetegnet ved forholdene i kolonihavehuse.

Samletanke er særligt effektive til håndtering af spildevand og giver mulighed for en enkel, men effektiv opsamling af al husets spildevand. Tanken installeres under jorden og opsamler spildevandet på en sikker og miljøvenlig måde for at forhindre forurening af jorden og grundvandet.

Da samletanken er nedgravet, vil det det kun være et dæksel og en ventilationsledning der er synlige. Dækslet er til for at en slamsuger kan tømme samletanken i kolonihaven efter behov.

 

Hvor stor skal en samletank til kolonihaven være?

Kolonihaven bruges som oftest ikke som helårsbeboelse. Derfor er anbefalinger til tankens størrelse mindre end hvis det er et hus til helårsbeboelse. Teknologisk Institut anbefaler en tankstørrelse på mellem 2.500-3.000 l.

Størrelsen bør dog bestemmes ud fra dit forbrug – det vil sige, hvor meget fyldes i tanken og hvor ofte ønsker du den tømt. Der er omkostninger forbundet med tømningen, så hvis du har meget spildevand, bør du overveje en lidt større tank.

Det er en god idé at rådføre dig med firmaet, der står for installation og nedgravning af samletanken i din kolonihave om den idéelle størrelse for dig.

 

Hvad koster det at få nedgravet en samletank i en kolonihave?

Det er svært at give en fast pris på en samletank til en kolonihave, da det afhænger af flere faktorer. Prisen ligger ofte et sted mellem 25.000 kr og 45.000 kr men det kommer meget an på dine specifikke ønsker og forhold.

Faktorer der har indflydelse på prisen er:

  • Størrelse og type af tank
  • Hvor mange kloakledninger skal etableres
  • Gravearbejdet – hvor dybt og omfangsrigt skal der graves
  • Skal firmaet stå for bortskaffelse af jorden?
  • Skal firmaet stå for fuld genetablering af området.

Læs mere om priser på nedgravning af en samletank her

Ansøgning om tilladelse til at etablere en samletank ved din kolonihave

Som udgangspunkt gælder følgende hvis du ønsker at etablere en samletank ved dit kolonihavehus. En samletank bør etableres hvis der i kolonihavehuset er en eller flere sanitære faciliteter med afløb af spildevand. Det kan være spildevand fra toilet, bad, håndvask og køkken.

Man skal ansøge kommunen om etablering af samletank i en kolonihave. Det er vigtigt, at der indhentes skriftlig tilladelse til at etablere en samletank inden arbejdet påbegyndes.

Det er først når du som haveejer og din kloakmester har modtaget en skriftlig tilladelse til etablering af samletanken at arbejdet må påbegyndes..

Derudover gælder det at samletanken kun må etableres af en autoriseret kloakmester. Denne er ansvarlig for, at tanken bliver installeret efter de gældende regler. Kloakmesteren vil desuden ofte stå for ansøgningen, som skal indeholde elementer så som en kloaktegning, info om afstand til skel, tankens placering, ledninger fra huset, oplysninger om tanken med videre. Spørg din kloakmester til råds, hvis du er i tvivl.

Husk at færdigmelde arbejdet

Det er vigtigt din kloakmester sørger for en færdigmelding når arbejdet er udført. Det er først herefter at sagen afsluttes hos kommunen. Din kloakmester vil kunne stå for dette arbejde.

samletank

Samletank fra firmaet WaterCare

Indhent 3 tilbud og få den bedste pris

Det kan godt betale sig at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer, når du skal have monteret en samletank. Der vil være prisforskelle og samtid er det vigtigt at finde et firma, du synes om. På siden 3byggetilbud.dk kan du nemt og uforpligtende hente 3 tilbud fra firmaer, der er klar til at byde ind på opgaven.

Sådan bestiller du tilbud på en samletank til din kolonihave

Vi anbefaler 3byggetilbud hvor du nemt, gratis og uforpligtende kan bestille tilbud hos kloakmestre i dit område. På den måde er det nemt for dig at finde det rette firma til opgaven og den bedste pris.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

  • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
  • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
  • Du kan spare mange penge og finde den bedste kandidat til jobbet
  • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Hvad er forskellen på et nedsivningsanlæg og en samletank?

Et nedsivningsanlæg er kendetegnet ved at have et udløb fra tanken, hvor spildevandet løber ud i sivestrenge, som er gravet ned på grunden. Fra disse sivestrenge nedsiver spildevandet altså på din grund.

En samletank er derimod en lukket tank. Det betyder at den på et tidspunkt bliver fyldt af husstandens spildevand hvorefter den skal tømmes med en slamsuger.

Fordi samletanken er et lukket system, bør regnvand nedsives separat for ikke at fylde tanken unødigt. Dette kan gøres via en faskine. Samletanke er således kun beregnet til spildevandet fra huset, det vil sige fra toiletter, køkken og bad. 

 

Tømning af samletanken

Som ejer af kolonihavehuset har du ansvaret for tømningen af samletanken. Dette skal naturligvis ske før den overfyldes og dermed løber over. I mange kolonihaveforeninger slår haveejerne sig ofte sammen om at bestille en slamsuger til tømning. På den måde kan man holde prisen nede og sikre sig at tømningen bliver gjort med faste intervaller.