Opgravning af olietank

Nemt, hurtigt og gratis

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud olietank opgravning

Alle olietanke, uanset type, har en udløbsdato. Ifølge loven skal du sløjfe din olietank, hvis den er mere end 40-50 år gammel afhængigt af typen. På siden her kan du finde mere information om reglerne omkring olietank opgravning. Vi kan også hjælpe dig med at finde et firma nær dig, der kan hjælpe med fjernelse af din nedgravede olietank.

Sløjfningsterminer for olietanke

Der er regler for, hvornår det er på tide at få fjernet en olietank. Tidspunktet er afgjort af tankens type, placering og alder. Tidsfristerne fremgår af olietankbekendtgørelsen og for nedgravede villaolietanke gælder nedenstående. Der er separate regler for fjernelse af større tanke. Du kan læse mere om dette på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  • Nedgravet ståltank​ som er glasfiberbelag uden ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 40 år​
  • ​Nedgravet ståltank​ ​som er glasfiberbelagt med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 50 år
  • Nedgravet plasttank med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 45 år

Kender du ikke alderen på din olietank?

Hvis du ikke ved, hvilket år din tank er fabrikeret og du ikke kan dokumentere dette, gælder det at tanken skal tages ud af brug senest 31. marts 2015

Hvad sker der, hvis ikke man får olietanken gravet op inden fristen?

Hvis du har overskredet sløjfningsterminen, kan du risikere at få en bøde. Dertil skal du også være opmærksom på at forsikringen ikke længere dækker, hvis regler og frister for sløjfning ikke er overholdt. Du er, som ejer af tanken, ansvarlig hvis der går hul på tanken/rør til tanken og der sker forurening med olie. Er uheldet ude, er det dig, der skal sørge for at få fjernet forureningen. Det kan blive en dyr omgang og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, hvis du er ejer af en gammel olietank.

Reglerne gælder for olietanke med mineralolieprodukter

Reglerne for fjernelse af olietanke gælder for alle olietanke der indeholder enten fyringsolie, dieselolie og benzin.

Hvad er prisen på opgravning af en olietank?

Prisen vil ofte ligge et sted mellem 10-25.000 kr. at få gravet tanken op og fjernet den.

Prisen afgøres af forskellige forhold, som du kan læse lidt mere om på siden her. Det er naturligvis væsentligt billigere at få fjernet en fritstående olietank.

Herunder kan du bestille 3 tilbud på opgaven, så du er sikret den bedste pris. Det er nemt, gratis og uforpligtende.

Hvad har indflydelse på prisen på opgravning af olietanken?

Størrelsen på tanken

Det siger sig selv at jo større tanken er desto større gravearbejde. Det har naturligvis indflydelse på prisen på opgravning af olietanken.

Adgangsforhold

Adgangsforholdene er ofte en væsentlig faktor, når der skal bestemmes en pris på opgaven. Er det ikke plads til maskinel, kan dette vanskeliggøre opgaven.

Risiko for beskadigelse af bygninger

En nedgravet olietank er ofte placeret tæt på en bygning. Indimellem skal der graves i 2-3 meters dybde for at få fjernet tanken. Når jorden fjernes, kan der således opstå risiko for sammenstyrtning og sætningsskader og det skal der naturligvis tages forbehold for i tilbuddet.

Tømning og rensning af olietanken

Det er vigtigt at tanken tømmes og skylles og at olieslam og skyllevand afleveres til godkendt facilitet. Her har det betydning, hvor stor tanken er og hvor meget der findes i tanken. Firmaet du hyrer til opgaven vil kunne stå for denne del.

Bortskaffelse af tanken

Bestiller du et professionelt firma til at opgave din olietank, så tilbyder disse også bortskaffelsen af den. Vil du spare lidt, kan du evt. selv stå for denne del. Den skal leveres til deponi.

Sådan bestiller du tilbud på opgravning af olietank

Vi anbefaler 3byggetilbud hvor du nemt, gratis og uforpligtende kan bestille tilbud hos kloakmestre i dit område. På den måde er det nemt for dig at finde det rette firma til opgaven og den bedste pris.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

  • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
  • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
  • Du kan spare mange penge og finde den bedste kandidat til jobbet
  • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Skal en afblændet olietank fjernes?

Hvis du har fået afblændet din olietank, er du ikke pålagt at fjerne den. Men overvej stadigt at få den fjernet, hvis du ikke ønsker at benytte den længere.

Det er nødvendigt at vedligeholde en afblændet olietank for at den ikke bliver en miljømæssig risiko. Dertil kan den udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

 

Vigtigt: Husk dette inden du sløjfer din olietank

Før du sløjfer din gamle olietank, skal du indsende et skema til kommunen senest 4 uger før, at bortskaffelsen finder sted. Find skemaet på din kommunes hjemmeside. Det kan se ud som dette.

Husk også at få en attest fra firmaet, som fjerner tanken for dig, så du kan dokumentere, at olietanken er forsvarligt sløjfet.

Et professionelt firma vil kunne afmelde din tank hos kommunen med din fuldmagt.

 

Opgravning af din olietank er altså et vigtigt element for at sikre miljøsikkerheden og overholde lovgivningen. Ved at identificere problemer, udføre professionel opgravning og efterbehandling kan vi beskytte vores miljø mod de potentielle skadelige virkninger af olietanke. Ved at tage disse skridt kan vi sikre, at vores hjem og virksomheder forbliver sikre og miljøvenlige i mange år fremover.