Hvad er prisen på etablering af en septiktank?

Nemt, hurtigt og gratis

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra kloakmestre på etablering af en septiktank

Søger du en god pris på etablering af en septiktank, så læs med her. I denne artikel får du et overblik over prisniveau og installation af septiktanke.

Har du brug for hjælp til opgaven, er det nemt at hente 3 tilbud på fra kloakmestre i dit lokalområde. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

få hjlæp til nedgravning af samletank

Hvad er en septiktank?

En septiktank – også kaldet en bundfældningstank – bruges til kloakering i det åbne land. Det vil sige i områder, hvor beboelsen ikke er forbundet til det kommunale kloaksystem. Det kan f.eks. være i sommerhusområder, kolonihaver eller ejendomme på landet. En septiktank er designet til at behandle spildevand fra hjemmet, ved at adskille fast affald fra flydende affald. Affaldet samles i tanken – ofte kaldet en bundfældningstank – hvor det faste bundfælder sig og det flydende afledes til nedsivning i jorden.

Dette sker typisk ved udledning igennem et nedsivningsanlæg, der består af drænrør/sivestrenge, som er placeret på et areal væk fra boligen. Det faste bundfældes i septiktanken og skal tømmes af en slamsuger.

 

Hvad påvirker prisen på en septiktank?

Når du overvejer at købe og installere en septiktank, er der flere ting, der påvirker prisen. Det er f.eks:

Størrelse og kapacitet på tanken: Det siger sig selv at størrelsen har stor indflydelse på prisen. Både i forhold til materialer men også i forhold til det gravearbejde, der skal udføres. Mere om anbefalede størrelser på septiktanke længere nede i artiklen.

Materiale og type af tank. Septiktanke kan laves af forskellige materialer såsom beton, polyethylen og glasfiber, hvor der er en prisforskel. Dertil er der designforskelle og forskel på kvalitet og holdbarhed. Spørg din kloakmester om råd til en god og prisvenlig løsning til dine behov.

Nedgravning og installation: Omkostningerne ved installationen kan variere afhængigt af jordens beskaffenhed, tilgængeligheden af installationsstedet og den nødvendige arbejdsindsats. Nogle gange kan det være nødvendigt med ekstra forberedelser af jorden, hvilket kan øge omkostningerne.

Septiktank fra firmaet watercare

Septiktank fra firmaet watercare

Gennemsnitlige priser på septiktanke

Priserne på septiktanke kan variere betydeligt afhængigt af ovenstående faktorer.

Det er vigtigt du vælger en godkendt septiktank/bundfældningstank.

Her er et overblik over de gennemsnitlige priser på en tank (eksklusiv nedgravning og installation):

 • Små septiktanke (1.000-2.000 liter): Priserne starter typisk fra 5.000 til 10.000 kroner.
 • Mellemstore septiktanke (2.000-4.000 liter): Priserne ligger normalt mellem 10.000 og 20.000 kroner.
 • Store septiktanke (4.000-6.000 liter eller mere): Disse kan koste fra 20.000 kroner og opad.

 

Dertil kommer udgifter til nedgravning og installation, og her kommer det meget an på de specifikke forhold omkring opgaven hos dig. De fleste lander på en pris mellem 25.000 kr – 50.000 kr.

Sparetip

Sparetip: Sådan får du den bedste pris på etablering af en septiktank

Vi anbefaler altid vores læsere at indhente mindst 3 tilbud på opgaven. Der kan være rigtigt mange penge at spare og du vil kunne finde det rette firma til projektet. På 3byggetilbud.dk kan du hente 3 tilbud – gratis og uforpligtende. Takker du ja til et af disse tilbud, har 3byggetilbud din ryg med en gratis enterprisegaranti på 35.000,-

Hvor stor skal en septiktank være?

Det afgørende er, om det er tale om helårsbeboelse eller du blot benytter huset som sommerhus eller kolonihavehus dele af året.

Bundfældningstanken skal kunne indeholde slam svarende til 1 års produktion. En person producerer pr. år ca. 60 l flydeslam og 180 l bundslam.

Teknologisk Institut anbefaler, at sommerhuse bør have en tankstørrelse på 2.500-3.000 l og helårsbeboelser bør have en tankstørrelse på 5.000 – 6.000 l.

Sådan bestiller du tilbud på etablering af en septiktank

Vi anbefaler 3byggetilbud hvor du nemt, gratis og uforpligtende kan bestille tilbud hos kloakmestre i dit område. På den måde er det nemt for dig at finde det rette firma til opgaven og den bedste pris.

1: Indsend din opgavebeskrivelse

Giv en kort beskrivelse på 3byggetilbud.dk, af den opgave, du ønsker at få udført

2: Opgaven behandles

Serviceafdelingen hos 3byggetilbud kontakter dig telefonisk for at være sikker på at opgaven er forstået korrekt

3: Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

4: Du vælger håndværker

Du kan vælge frit mellem de tre tilbud, hvorefter opgaven udføres. Det er en gratis og uforpligtende service.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

 • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
 • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
 • Du kan spare mange penge og finde den bedste kandidat til jobbet
 • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Gennemsnitlige priser på septiktanke

Priserne på septiktanke kan variere betydeligt afhængigt af ovenstående faktorer.

Det er vigtigt du vælger en godkendt septiktank/bundfældningstank.

Her er et overblik over de gennemsnitlige priser på en tank (eksklusiv nedgravning og installation):

 • Små septiktanke (1.000-2.000 liter): Priserne starter typisk fra 5.000 til 10.000 kroner.
 • Mellemstore septiktanke (2.000-4.000 liter): Priserne ligger normalt mellem 10.000 og 20.000 kroner.
 • Store septiktanke (4.000-6.000 liter eller mere): Disse kan koste fra 20.000 kroner og opad.

 

Dertil kommer udgifter til nedgravning og installation, og her kommer det meget an på de specifikke forhold omkring opgaven hos dig. De fleste lander på en pris mellem 25.000 kr – 50.000 kr.

 

Hvor stor skal en septiktank være?

Det afgørende er, om det er tale om helårsbeboelse eller du blot benytter huset som sommerhus eller kolonihavehus dele af året.

Bundfældningstanken skal kunne indeholde slam svarende til 1 års produktion. En person producerer pr. år ca. 60 l flydeslam og 180 l bundslam.

Teknologisk Institut anbefaler, at sommerhuse bør have en tankstørrelse på 2.500-3.000 l og helårsbeboelser bør have en tankstørrelse på 5.000 – 6.000 l.

Regler omkring etablering af septiktanke

Når septiktanken skal etableres, er der mange regler, der skal overholdes. Dette skal blandt andet forhindre, at du kommer til at forurene grundvandet.

Af samme grund er der krav om at anlægget skal tilsluttes af en autoriseret kloakmester. Dertil er det vigtigt at opnå tilladelse fra kommunen inden arbejdet påbegyndes. Det er ikke alle, der får en tilladelse og derfor kan du blive pålagt at fjerne den igen, hvis ikke godkendelsen forefindes. Tag din kloakmester med på råd i hele projektperioden.

Der er forskellige beskyttelsesafstande, der skal overholdes. Det betyder, du skal kende dit grundvand. Det højeste grundvandsniveau må ikke være mindre end 1 meter.

 

Eksempler på beskyttelsesafstande, du skal være obs på:

 • Afstand fra septiktank til vandkilde: Mindst 20 m
 • Afstand til vandløb eller sø: 10 til 30 m
 • Afstand til vej eller ejendomsskel: Mindst 5 m
 • Afstand fra septiktank til hus og ejendomsskel: Mindst 10 m

Det er vigtigt, at du får hjælp af en autoriseret og specialiseret kloakmester, der kender lovgivningen og kan rådgive dig, så du får den bedste løsning til din bolig.

Du kan læse mere om regler for septiktanke på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

 

Før du etablerer en septiktank

Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning bl.a. ved prøvegravning

Kloakmesteren udfylder et ansøgningsskema, og indhenter de nødvendige oplysninger i samarbejde med ejeren.

Her skal der foreligge oplysninger om f.eks.:

 • Eventuelle vandforsyningsanlæg m.m. på naboejendomme
 • Jordbundsforhold – undersøgt ved udtagning af 2 jordprøver
 • Placering af det påtænkte nedsivningsanlæg

Først når tilladelsen foreligger, kan projektet igangsættes.

 

Tømning af septiktanken

Som nævnt, bundfældes det faste i tanken og den skal tømmes af en slamsuger – ofte en gang om året. Her tilmelder man sig den kommunale tømningsordning.

Tidligere troede mange, at indholdet i tanken var selvnedbrydende. Det er dog ikke sandt. Derfor er tømning på regelmæssig basis vigtigt for at have et velfungerende anlæg.

Overholder man ikke dette, kan det forårsage sundhedsrisici og miljøskader.

Et tilstoppet nedsivningsanlæg er en konsekvens af mangelfuld tømning. Dette kan også tilstoppe pumpen og det kan være bekosteligt at få renset systemet. I sidste ende kan tanken også revne, som giver forurening og fordrer udskiftning af tanken.

Kan vand fra spa og pool nedsives?

Der er forskellige regler på området og generelt hedder det at klorholdigt spildevand fra spa, pool eller badekar over 250 L skal ledes til separat nedsivning.